สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

- O7 -
แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติราชการสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

O7 แผนปฏิบัติและการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2566 สน.โชคชัย.pdf

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(รอบ 6 เดือน) ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

O7 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2566 สน.โชคชัย.pdf

ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2566