สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

- O4 -

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย

O4 อำนาจหน้าที่ของ กต.ตร.สน.โชคชัย.pdf

ผลการดำเนินงานและกิจกรรม ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย

O4 ผลการดำเนินงานของ กต.ตร..pdf

ปรับปรุงล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2566