สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

- O3 -

กฎหมายเกี่ยวข้องที่น่ารู้

📖 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 <- Click

📖 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 <- Click

📖 พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 <- Click

ปรับปรุงล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566