สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

- O28 -
แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
และผลการดำเนินการตามแผนฯ

แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O28 แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี.pdf

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือนแรก)

O28 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต.pdf

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำปี พ.ศ.2566

แผนทุจริต ตร 2566.pdf

รายงานผลการประเมิน POLICE ITA ปีงบประมาณ พศ.2565 ของ สน.โชคชัย 

รายงานผลการประเมิน ITA สน.โชคชัย 65.pdf

ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2566