สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

- O24 -
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร/หัวหน้าสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย

O24 การมีส่วนร่วมของ ผกก.สน.โชคชัย.pdf
O24 รายงานการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการ ผกก..pdf

ประชุมใหญ่ ขับเคลื่อน POLICE ITA (รอบเดือน พฤษภาคม 2565)

ประชุมขับเคลื่อน POLICE ITA  (รอบเดือน เมษายน 2566)

ประชุมขับเคลื่อน POLICE ITA  (รอบเดือน มีนาคม 2566)

ประชุมขับเคลื่อน POLICE ITA (รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566)

ประชุมใหญ่เพื่อขับเคลื่อน POLICE ITA สน.โชคชัย (รอบเดือน มกราคม 2566)

ประชุมขับเคลื่อน POLICE ITA (เดือน ธันวาคม 2565)

ปรับปรุงล่าสุด : 15พฤษภาคม 2566