สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

- O23 -
ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)
และนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)

O23 นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy).pdf
O23 นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) - Eng.pdf

ปรับปรุงล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566