สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

- O22 -
ช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

โทรศัพท์:
02-538-5249 , 091-521-4668

จดหมาย/ไปรษณีย์:
สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
2115/1 ถนนลาดพร้าว 53 (ถนนโชคชัย 4)
แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310

ตู้รับความคิดเห็น:
ณ สน.โชคชัย

โทรสาร:
02-538-3779

ร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ จเรตำรวจ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ปีงบประมาณ 2566 ถึงปัจจุบัน

O22 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี.pdf

ปรับปรุงล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2566

ติดตามข่าวสารและกิจกรรม ได้อย่างรวดเร็วทาง SOCIAL NETWORK

👍 FACEBOOK FANPAGE 

สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย