สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

- O21 -
หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลดเอกสาร/ระเบียบ/กฏหมาย

หลักเกณฑ์การประเมินบุคลากร อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566