สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

- O20 -
สรุปผลการจดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค.65 - มี.ค.66)

O20 ประกาศผลการดําเนินการจัดซื้อ 6 เดือน.pdf

ปรับปรุงล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566