สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

- O19 -
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าจ้างทำความสะอาด) สน.โชคชัย ปีงบประมาณ 2566 

O19 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สน โชคชัย ปีงบประมาณ 2566 ค่าจ้างทำความสะอาด.pdf

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) สน.โชคชัย ปีงบประมาณ 2566

O19 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สน โชคชัย ปีงบประมาณ 2566 เครื่องถ่ายเอกสาร.pdf

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เช่าที่จอดรถของกลาง) สน.โชคชัย ปีงบประมาณ 2566

O19 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สน โชคชัย ปีงบประมาณ 2566 ที่จอดรถ.pdf

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าอาหารผู้ต้องหา) สน.โชคชัย ปีงบประมาณ 2566

O19 ประกาศ สน อาหารเลี้ยงผู้ต้องหา.pdf

ปรับปรุงล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566