สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

- O17 -
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สน.โชคชัย ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาศ 1-2 (6 เดือนแรก)

O17 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สน.โชคชัย.pdf

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สน.โชคชัย ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาศ 1-2 (6 เดือนแรก)

O17 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สน.โชคชัย.pdf

ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2566