สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

- O15 -
แนวปฏิบัติในการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน

แนวปฏิบัติอื่นๆ ของพนักงานสอบสวน

หลักการสอบปากคำพยานและผู้ต้องหา.pdf
แนวปฏิบัติพนักงานสอบสวน.pdf
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอนการสอบสวน.pdf

คู่มือพนักงานสอบสวน

คู่มือพนักงานสอบสวน.pdf

คำสั่ง ตร.ที่ 419/2556

คำสั่ง ตร.ที่ 419-2556.pdf

ปรับปรุงล่าสุด : 25 พฤษภาคม 2566