สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

- O13 -
มาตรการป้องกันการแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ

O13-1 ประกาศ สน.โชคชัย มาตรการ.pdf
O13-2 มาตรการป้องกันการแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ.pdf
O13-3 ระเบียบคำสั่ง เกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจ.pdf

ปรับปรุงล่าสุด : 25 พฤษภาคม 2566