สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

- O11 -
ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ

สถิติการให้บริการประชาชน การรับแจ้งความ การตั้งจุดตรวจ ของสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66)

O11 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน สน.โชคชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf
สถิติการรับแจ้งประจำวัน รวม 6 เดือน.pdf

สถิติคดีความผิดตามประมวลกฏหมายอาญา
รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66)
ข้อมูลระบบ CRIME

รายงานคดีความผิดตามประมวลกฏหมายอาญา 6 เดือน.pdf

สถิติคดีความผิดตามพระราชบัญญัติ
รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66)
ข้อมูลระบบ CRIME

รายงานความผิดตามพระราชบัญญัติ 6 เดือน.pdf

สถิติฐานความผิดคดีอาญา (คดี 4 กลุ่ม)
รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66)
ข้อมูลระบบ CRIME

สถิติฐานความผิดคดีอาญา(คดี 4 กลุ่ม) หน่วยงาน สน.โชคชัย.pdf

สถิติประเภทยานพาหนะ คดีอุบัติเหตุจราจรทางบก
รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66)
ข้อมูลระบบ CRIME

ประเภทยานพาหนะ คดีอุบัติเหตุจราจรทางบก 6 เดือน.pdf

สถิติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด งานป้องกันปราบปราบ ของสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66)

ปรับปรุงล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566