สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

- O1 -

โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหารสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย

โครงสร้าง และอัตรากำลัง

ผู้บังคับบัญชา
ผู้กำกับการ - รองผู้กำกับการ

พ.ต.อ.พรทวี สมวงค์
ผกก.สน.โชคชัย
081-733-1141

พ.ต.ท.กิจฐิพงศ์ ชูเมือง
รอง ผกก.ป.สน.โชคชัย
084-448-9696

พ.ต.ท.ไพจิตร คำยอด
รอง ผกก.สส.สน.โชคชัย
086-668-6734

พ.ต.ท.วันเผด็จ หงษ์ทอง
รอง ผกก.จร.สน.โชคชัย
081-375-1111

พ.ต.ท.วีรยุทธ เรืองเทพ
รอง ผกก.(สอบสวน)
หน.งานสอบสวน สน.โชคชัย
081-694-9566

พ.ต.ท.พลกฤต ทิพยทัศนัน
รอง ผกก.(สอบสวน) สน.โชคชัย
083-848-3962

พ.ต.ท.เสรี บุญยะรัตน์
รอง ผกก.(สอบสวน) สน.โชคชัย
064-539-1495

พ.ต.ท.พงศกร พวงคำ
รอง ผกก.(สอบสวน) สน.โชคชัย
095-592-9493

งานป้องกันปราบปราม

พ.ต.ท.เลิศฤทธิ์ จันทะบุตร
สวป.สน.โชคชัย
092-534-5326

พ.ต.ต.ภูมิ ธรรมะ
สวป.สน.โชคชัย
080-486-9879

พ.ต.ต.ไพศร อู่ข้าวอู่น้ำ
สวป.สน.โชคชัย
084-753-4613

งานสืบสวน

พ.ต.ท.ชนธัญ ขวัญใจธัญญา
สว.สส.สน.โชคชัย
061-515-1995

พ.ต.ต.ณรงค์ฤทธิ์ บุญมี
สว.สส.สน.โชคชัย
094-547-7569

งานจราจร

งานอำนวยการ

พ.ต.ต.พิชัย วิชายะ
สว.จร.สน.โชคชัย
083-639-9449

พ.ต.ท.อุทัย บุษบรรณ์
สว.อก.สน.โชคชัย
062-492-5253

งานสอบสวน

พ.ต.ท.ศุภกร เลาหทวีโชค
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
084-159-1975

พ.ต.ท.นัชกฤชพงษ์ ทรัพย์สิน
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
088-896-2630

พ.ต.ท.ธีรพงศ์ ภัทรทิพารมย์
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
089-782-4288

พ.ต.ท.ยสวรัส ภู่พิสิฐธนณัฐ
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
061-389-3611

พ.ต.ท.ธีร์ทัศน์ พงศโรจน์
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
086-352-2691

พ.ต.ท.เชิดศักดิ์ รักทอง
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
094-565-3987

พ.ต..หญิง กิตสุภา เจริญพร
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
086-412-2711

พ.ต..ปฏิพัทธิ์ ทองทับ
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
097-232-6296

พ.ต.ต.ดำรงพล พันธนาม
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
093-126-9606

พ.ต.ต.เอกภพ ไปเหนือ
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
062-164-2892

พ.ต.ต.ภานุ กาฬสินธุ์
สว.(สอบสวน) สน.โชคชั
084-582-8920

พ.ต.ต.ยงยุทธ ทองมา
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
081-438-8325

พ.ต.ต.หญิง วิวรรธน์ นาคลดา
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
092-935-6419

พ.ต.ต.พจน์  พุกสุข
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
080-585-3562

พ.ต.ต.กอบโชค พันธ์แก้ว
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
092-719-5369

ปรับปรุงล่าสุด : 30 มีนาคม 2566