สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในสถานีตำรวจ

ประชุมขับเคลื่อน POLICE ITA (เดือน ธันวาคม 2564)

  • พ.ต.อ.พรทวี สมวงค์ ผกก.สน.โชคชัย ประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการ POLICE ITA ณ ห้องประชุม สน.โชคชัย

ประชุมขับเคลื่อน POLICE ITA (รอบเดือน มกราคม 2565)

  • พ.ต.อ.พรทวี สมวงค์ ผกก.สน.โชคชัย ประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการ POLICE ITA ณ ศปก.สน.โชคชัย

ประชุมขับเคลื่อน POLICE ITA (รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565)

  • พ.ต.อ.พรทวี สมวงค์ ผกก.สน.โชคชัย ประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการ POLICE ITA ณ ศปก.สน.โชคชัย

ประชุมขับเคลื่อน POLICE ITA (รอบเดือน มีนาคม 2565)

  • พ.ต.อ.พรทวี สมวงค์ ผกก.สน.โชคชัย ประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการ POLICE ITA ณ ศปก.สน.โชคชัย

ประชุมขับเคลื่อน POLICE ITA (รอบเดือน เมษายน 2565)

  • พ.ต.อ.พรทวี สมวงค์ ผกก.สน.โชคชัย ประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการ POLICE ITA ณ ศปก.สน.โชคชัย

ประชุมขับเคลื่อน POLICE ITA (รอบเดือน พฤษภาคม 2565)

  • พ.ต.อ.พรทวี สมวงค์ ผกก.สน.โชคชัย ประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการ POLICE ITA ณ ศปก.สน.โชคชัย

ประชุมใหญขับเคลื่อน POLICE ITA (รอบเดือน มิถุนายน 2565)

  • พ.ต.อ.พรทวี สมวงค์ ผกก.สน.โชคชัย ประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการ POLICE ITA ณ ห้องประชุม สน.โชคชัย