สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนงบประมาณดำเนินงาน สน.โชคชัย ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาศ 1-2

แผนงบประมาณดำเนินงาน สน.โชคชัย ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาศ 3

ปรับปรุงล่าสุด : 20 มิถุนายน 2565