สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในสถานีตำรวจ

ประชุมขับเคลื่อน POLICE ITA (เดือน ธันวาคม 2564)

ประชุมขับเคลื่อน POLICE ITA (รอบเดือน มกราคม 2565)

ประชุมขับเคลื่อน POLICE ITA  (รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565)

ประชุมขับเคลื่อน POLICE ITA  (รอบเดือน มีนาคม 2565)

ประชุมขับเคลื่อน POLICE ITA (รอบเดือน เมษายน 2565)

ประชุมขับเคลื่อน POLICE ITA (รอบเดือน พฤษภาคม 2565)

ประชุมใหญขับเคลื่อน POLICE ITA (รอบเดือน มิถุนายน 2565)