สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

โครงสร้าง สน.

ปรับปรุงล่าสุด : 30 พฤษภาคม 2565