สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ปีงบประมาณ 2564 ถึงปัจจุบัน