สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลดเอกสาร/ระเบียบ/กฏหมาย

หลักเกณฑ์การประเมินบุคลากร อื่นๆที่เกี่ยวข้อง