สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564

O24 การจัดซื้อจัดจ้าง.pdf