สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สน.โชคชัย ปีงบประมาณ 2565 (ค่าจ้างทำความสะอาด)

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สน.โชคชัย ปีงบประมาณ 2565 ค่าจ้างทำความสะอาด.pdf

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สน.โชคชัย ปีงบประมาณ 2565 (เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สน.โชคชัย ปีงบประมาณ 2565 เครื่องถ่ายเอกสาร.pdf

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สน.โชคชัย ปีงบประมาณ 2565 (เช่าที่จอดรถของกลาง)

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สน.โชคชัย ปีงบประมาณ 2565 ที่จอดรถของกลาง.pdf

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สน.โชคชัย ปีงบประมาณ 2565 (ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว)

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สน.โชคชัย ปีงบประมาณ 2565 วัสดุงานบ้านงานครัว.pdf

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สน.โชคชัย ปีงบประมาณ 2565 (ค่าวัสดุสำนักงาน)

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สน.โชคชัย ปีงบประมาณ 2565 วัสดุสำนักงาน.pdf

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สน.โชคชัย ปีงบประมาณ 2565 (ค่าอาหารผู้ต้องขัง)

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สน.โชคชัย ปีงบประมาณ 2565 ค่าอาหารผู้ต้องขัง.pdf

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สน.โชคชัย ปีงบประมาณ 2565 (การจ้างตัดชุดเครื่องแบบป้องกันปราบปราม)

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตัดชุด สน.โชคชัย.pdf

ปรับปรุงล่าสุด : 20 มิถุนายน 2565