สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนงบประมาณดำเนินงาน สน.โชคชัย ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาศ 1-2 

แผนงบประมาณดำเนินงาน สน.โชคชัย ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาศ 3 

ปรับปรุงล่าสุด : 20 มิถุนายน 2565