สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

พื้นที่รับผิดชอบ

(เขตตรวจที่ 1 ทิศใต้ )

 • ติดต่อกับ สน.วังทองหลาง เริ่มจากที่ขอบทางเท้าด้านนอกของถนนลาดพร้าว ฟากใต้บรรจบกับริมฝั่งคลองจั่นฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของถนนลาดพร้าว ฟากใต้จนบรรจบกับริมฝั่งคลองลาดพร้าวฝั่งตะวันตก ติดต่อกับ สน.พหลโยธิน

(เขตตรวจที่ 2 ทิศเหนือ )

 • ติดต่อกับ สน.โคกคราม เริ่มจากขอบทางเท้าด้านนอกของถนนเกษตร-นวมินทร์ฟากใต้ บรรจบกับคลองลาดพร้าว ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เลียบไปตามขอบทางเท้าด้านนอกของถนนเกษตรนวมินทร์ ฟากใต้จนบรรจบกับริมฝั่งคลองเสือใหญ่ ฝั่งตะวันออก ติดต่อกับ สน.ลาดพร้าว

(เขตตรวจที่ 3 ทิศตะวันออก )

 • ติดต่อกับ สน.ลาดพร้าว เริ่มจากที่ริมฝั่งคลองเสือใหญ่ตะวันออกบรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของถนนเกษตรนวมินทร์ฟากใต้ไปทางทิศใต้เลียบไปตามริมฝั่งคลองเสือใหญ่ฝั่งตะวันออก บรรจบกับริมฝั่งคลองจั่นฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้เลียบไปตามริมฝั่งคลองจั่นฝั่งตะวันออก จนบรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของถนนลาดพร้าว ฟากใต้ ติดต่อกับ สน.วังทองหลาง

(เขตตรวจที่ 4 ทิศเหนือ )

 • ติดต่อกับ สน.โคกคราม เริ่มจากขอบทางเท้าด้านนอกของถนนเกษตร-นวมินทร์ฟากใต้ บรรจบกับคลองลาดพร้าว ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เลียบไปตามขอบทางเท้าด้านนอกของถนนเกษตรนวมินทร์ ฟากใต้จนบรรจบกับริมฝั่งคลองเสือใหญ่ ฝั่งตะวันออก ติดต่อกับ สน.พหลโยธิน

ถนนในพื้นที่รับผิดชอบ

 • เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3 ช่องทางจราจร มีเกาะกลางถนนมีความยาว ทั้งหมด 4.967 กม.เริ่มตั้งแต่คลองจั่น (ซ.ลาดพร้าว 101) ถึง คลองลาดพร้าว (ตลาดสะพานสอง)

 • เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3 ช่องทางจราจร มีทางด่วนสายฉลองรัช อยู่ตรงกลางเป็นเส้นทางตรงระยะทางยาว 4.900 กม. เริ่มตั้งแต่ถนนลาดพร้าวไปจนถึงถนนประเสริฐมนูกิจ (เกษตร-นวมินทร์)

 • ระยะทางยาว 2.755 กม.

 • ระยะทางยาว 2.961 กม.

 • ระยะทางยาว 3.700 กม.

 • ระยะทางยาว 1.300กม.

 • ระยะทางยาว 1.420 กม.

 • ระยะทางยาว 2.230 กม.

ติดตามข่าวสารและกิจกรรม ได้อย่างรวดเร็วทาง SOCIAL NETWORK

👍 FACEBOOK FANPAGE

สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย