สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

พื้นที่รับผิดชอบ

(เขตตรวจที่ 1 ทิศใต้ )

(เขตตรวจที่ 2 ทิศเหนือ )

(เขตตรวจที่ 3 ทิศตะวันออก )

(เขตตรวจที่ 4 ทิศเหนือ )

ถนนในพื้นที่รับผิดชอบ 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรม ได้อย่างรวดเร็วทาง SOCIAL NETWORK

👍 FACEBOOK FANPAGE 

สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย