สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

ผู้บังคับบัญชา
ผู้กำกับการ - รองผู้กำกับการ

พ.ต.อ.พรทวี สมวงค์
ผกก.สน.โชคชัย
081-733-1141

พ.ต.ท.กิจฐิพงศ์ ชูเมือง
รอง ผกก.ป.สน.โชคชัย
084-448-9696

พ.ต.ท.ไพจิตร คำยอด
รอง ผกก.สส.สน.โชคชัย
086-668-6734

พ.ต.ท.วันเผด็จ หงษ์ทอง
รอง ผกก.จร.สน.โชคชัย
081-375-1111

พ.ต.ท.ไตรพงษ์ วงศ์อมรอัครพันธ์
รอง ผกก.(สอบสวน)

หน.งานสอบสวน สน.โชคชัย
065-696-2589

พ.ต.ท.ฉัฐธนาภัทร แต้มทอง
รอง ผกก.(สอบสวน) สน.โชคชัย
087-931-2112

พ.ต.ท.อภิรักษ์ บุญหนัก
รอง ผกก.(สอบสวน) สน.โชคชัย
084-711-3399

พ.ต.ท.พลกฤต ทิพยทัศนัน
รอง ผกก.(สอบสวน) สน.โชคชัย
083-848-3962

งานป้องกันปราบปราม

พ.ต.ท.เลิศฤทธิ์ จันทะบุตร
สวป.สน.โชคชัย
092-534-5326

พ.ต.ต.ภูมิ ธรรมะ
สวป.สน.โชคชัย
080-486-9879

พ.ต.ต.ไพศร อู่ข้าวอู่น้ำ
สวป.สน.โชคชัย
084-753-4613

งานสืบสวน

พ.ต.ท.ชาคร เปรมฤดีเลิศ
สว.ส
.สน.โชคชัย
095-119-1653

พ.ต.ต.เสริม พูลสวัสดิ์
สว.สส.สน.โชคชัย
094-779-5497

งานจราจร

พ.ต.ท.มนตรี ศรีวัฒนฤทธิ์
สว.จร.สน.โชคชัย
064-258-8822

งานอำนวยการ

พ.ต.ท.อุทัย บุษบรรณ์
สว.อก.สน.โชคชัย
062-492-5253

งานสอบสวน

พ.ต.ท.ศุภกร เลาหทวีโชค
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
084-159-1975

พ.ต.ท.กฤษฎาพงศ์ ศรีแก้ว
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
095-363-5992

พ.ต.ท.นุสรณ์ กฤติยะโชติ
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
089-165-0455

พ.ต.ท.ยสวรัส ภู่พิสิฐธนณัฐ
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
061-389-3611

พ.ต.ท.ธีร์ทัศน์ พงศโรจน์
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
086-352-2691

พ.ต.ท.มนุพัศ ศรีบุญลือ
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
081-489-9975

พ.ต.ท.เชิดศักดิ์ รักทอง
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
094-565-3987

พ.ต.ต.หญิง กิตสุภา เจริญพร
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
086-412-2711

พ.ต.ต.ไอศวรรย์ ปฐมสันติพงศ์
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
095-942-4478

พ.ต.ต.ปฏิพัทธิ์ ทองทับ
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
091-521-4668

พ.ต.ต.จงจรัส ฉายเรืองโชติ
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
086-985-4517

พ.ต.ต.ดำรงพล พันธนาม
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
093-126-9606

พ.ต.ต.ชยกร ตั้งสกุล
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
091-469-5494

ปรับปรุงล่าสุด : 30 มีนาคม 2565

ติดตามข่าวสารและกิจกรรม ได้อย่างรวดเร็วทาง SOCIAL NETWORK

👍 FACEBOOK FANPAGE

สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย