สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

ผู้บริหารสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย

ผู้บังคับบัญชา
ผู้กำกับการ - รองผู้กำกับการ

พ.ต.อ.เศรษฐพันธ์ ศรีสาคร
ผกก.สน.โชคชัย
085-970-2266

พ.ต.ท.พลกฤต ทิพยทัศนัน
รอง ผกก.ป.สน.โชคชัย
083-848-3962

พ.ต.ท.ไพจิตร คำยอด
รอง ผกก.สส.สน.โชคชัย
086-668-6734

พ.ต.ท.วันเผด็จ หงษ์ทอง
รอง ผกก.จร.สน.โชคชัย
081-375-1111

พ.ต.ท.วีรยุทธ เรืองเทพ
รอง ผกก.(สอบสวน)
หน.งานสอบสวน สน.โชคชัย
081-694-9566

พ.ต.ท.พงศกร พวงคำ
รอง ผกก.(สอบสวน) สน.โชคชัย
095-592-9493

พ.ต.ท.เทพบดินทร์ น้อยเมือง
รอง ผกก.(สอบสวน) สน.โชคชัย
082-158-9196

พ.ต.ท.ประเวศ กองเอียด
รอง ผกก.(สอบสวน) สน.โชคชัย
085-195-6016

งานป้องกันปราบปราม

พ.ต.ท.ปฏิพัทธิ์ ทองทับ
สวป.สน.โชคชัย
097-232-6296

พ.ต.ต.ภูมิ ธรรมะ
สวป.สน.โชคชัย
080-486-9879

พ.ต.ต.ไพศร อู่ข้าวอู่น้ำ
สวป.สน.โชคชัย
084-753-4613

พ.ต.ตพนมพร ศรีชาทุม
สวป.(ชส) สน.โชคชัย
092-261-3219

งานสืบสวน

พ.ต.ท.ชนธัญ ขวัญใจธัญญา
สว.สส.สน.โชคชัย
061-515-1995

พ.ต.ต.ณรงค์ฤทธิ์ บุญมี
สว.สส.สน.โชคชัย
094-547-7569

งานจราจร

งานอำนวยการ

พ.ต.ต.พิชัย วิชายะ
สว.จร.สน.โชคชัย
083-639-9449

พ.ต.ท.อุทัย บุษบรรณ์
สว.อก.สน.โชคชัย
062-492-5253

งานสอบสวน

พ.ต.ท.ศุภกร เลาหทวีโชค
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
084-159-1975

พ.ต.ท.นัชกฤชพงษ์ ทรัพย์สิน
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
088-896-2630

พ.ต.ท.ธีรพงศ์ ภัทรทิพารมย์
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
089-782-4288

พ.ต.ท.ยสวรัส ภู่พิสิฐธนณัฐ
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
061-389-3611

พ.ต.ท.ธีร์ทัศน์ พงศโรจน์
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
086-352-2691

พ.ต.ท.หญิง กิตสุภา เจริญพร
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
086-412-2711

พ.ต.ต.ดำรงพล พันธนาม
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
093-126-9606

พ.ต.ต.เอกภพ ไปเหนือ
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
062-164-2892

พ.ต.ต.ภานุ กาฬสินธุ์
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
084-582-8920

พ.ต.ต.ยงยุทธ ทองมา
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
081-438-8325

พ.ต.ต.หญิง วิวรรธน์ นาคลดา
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
092-935-6419

พ.ต.ต.พจน์  พุกสุข
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
080-585-3562

พ.ต.ต.กอบโชค พันธ์แก้ว
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
092-719-5369

พ.ต.ต.ไพโรจน์ สุวรรณมณี
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
062-597-9566

ปรับปรุงล่าสุด : 20 ธันวาคม 2566